Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013, 20:03, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Liga Morska

Koło Szkolne Ligi Morskiej – (opiekun 1948/49 – E. Emchowiczowa). Członkami koła byli prawie wszyscy uczniowie szkoły przez cały okres jego istnienia. W ramach prac Ligi Morskiej przeprowadzono teoretyczny kurs żeglarski, naprawiono uszkodzoną łódź, przygotowano akademię z okazji „Święta Morza”, zorganizowano kursy pływackie. Teoretyczny kurs żeglarski ww. obejmował: zasady żeglarstwa, budowa łodzi, sposoby żeglowania, fizyczne podstawy żeglarstwa, manewrowanie jachtem, historia żeglarstwa handlowego i sportowego, ogólne wiadomości o morzu. Wykładowcami tego kursu byli dwaj uczniowie posiadający stopień żeglarza.

Protokół 3 posiedzenia RP w dniu 18 października 1945 roku.
Wyciąg z programu wychowawczego:
Paragraf 2. W zakresie wychowania narodowego Pkt.4 Budzenie i rozwijanie w młodzieży kultu morza jako źródła potęgi Państwa i dobrobytu narodu.

Protokół 4 posiedzenie RP w dniu 16 listopada 1945 roku.
Kuratorium oświadcza, że: „W ramach poszczególnych przedmiotów należy uwzględniać jak najszerzej zagadnienia związane z morzem bezpośrednio lub pośrednio.

Pomimo, że w Protokole nr 5 posiedzenia RP z 1 lutego 1946 roku, gdzie mowa była o bezcelowości założenia Szkolnego Koła Ligi Morskiej, gdyż: „… należy, by istniejące organizacje: harcerstwo, spółdzielnia, SKPCK należycie okrzepły” 4 czerwca 1946 roku Szkolne Koło Ligi Morskiej już istniało o czym mowa była na Radzie Pedagogicznej.
 

Sprawozdanie Dyrektora za rok szk. 1946/47
„Liga Morska grupowała w I półroczu 73% młodzieży, w II – 52%. Spadek ten tłumaczy się wyłamaniem się części młodzieży z dyscypliny organizacyjnej (nieuczęszczanie na zwbrania, niepłacenie składek). Opiekun Koła, zarząd i Dyrekcja sądzą jednak, że stan w przyszłym roku szkolnym ulegnie dużej zmianie na korzyść, gdyż wielu uczniów zgłaszało się ponownie do organizacji, jednak ze względów wychowawczych zgodzono się na przyjęcie ich dopiero z początkiem nowego roku szkolnego.

W ramach LM był przeprowadzony teoretyczny kurs żeglarski, opracowywane referaty związane tematycznie z zagadnieniami morskimi. Koło prenumeruje „Żeglarza”.

Dużą atrakcją i pomocą w realizowaniu praktycznego zapoznania się z żeglarstwem jest łódź żaglowa (i na 5 par wioseł) z której latem 1946 r. korzystała młodzież zaprawiając się w wioślarstwie; w ostatnich dniach czerwca udało się Dyrekcji nabyć okazyjnie 27m kwadratowych płótna na żagiel, transakcję sfinansował Komitet Rodzicielski. Zaznaczyć należy, że warunki do zaprawy żeglarskiej są dobre, gdyż łódź, przywieziona obecnie do Bytowa w celu remontu, znajduje się stale na jeziorze oddalonym o 3,5 km od miasteczka, a jeden z nauczycieli szkoły jest wykwalifikowanym żeglarzem jachtowym.”

Sprawozdanie Dyrektora za rok szk. 1948/49
„Koło liczy 156 członków – 100% uczniów (przypis: LOL).

W ramach prac Ligi Morskiej postanowiono przeprowadzić 1.teoretyczny kurs żeglarski 2.naprawić uszkodzoną łódź 3.przygotować akademię z okazji „Święta Morza” 4.przeprowadzić akcję propagandową, umasowienie sportu pływackiego.

W dniach 10-12 września została przeprowadzona masowa próba sprawności pływackiej po kursach nauki pływania. Do egzaminu stanęło 7 dziewcząt i 32 chłopców, razem 39 uczniów. Sprawność uzyskał 5 dziewcząt i 31 chłopców razem 36 osób. 2 dziewcząt i 1 chłopiec wycofali się z powodu niedyspozycji w dniu egzaminu.

Zawezwano specjalistę do sporządzenia kosztorysu naprawy łodzi żaglowej, z powodu jednak zbyt wysokiej sumy (25-30 tys.) remont łodzi musiał zostać odłożony do czasu zdobycia odpowiednich środków.

W styczniu i lutym 1949 r. przyprowadzony został teoretyczny kurs żeglarski, obejmujący szkolenie 55 uczniów w ramach 14 godzin.

Program obejmował następujące punkty: 1. zasady żeglarstwa 2. budowa i takielunek łodzi a)sprzęt b)rodzaj i sposoby żeglowania 3. Fizyczne podstawy żeglarstwa a)pływanie i stateczność joli b)opis ośrodka c)w jaki sposób łódź żaglowa posuwa się naprzód d)działanie miecza i steru 4. Manewrowanie jachtem a)wychodzenie i zawijanie od portu b)zmiany halsu c)zwroty przez sztag i rugę d)stawianie i spuszczanie żagli 5. Historia żeglarstwa handlowego i sportowego 6.ogólne wiadomości o morzu.

Teoretyczny kurs żeglarski przerobili z członkami Koła dwaj uczniowie posiadający stopień żeglarza.

Została przygotowana Akademia Święta Morza, która odbyła się w dniu 25 czerwca, w ramach Święta Morza została w dniu 26 czerwca zorganizowana na jeziorze Jeleń próba sprawności pływackiej."

Działalność Ligi Morskiej była silnie monitorowane przez RP jedynie na przełomie 1946 i 1947 roku. W zasadzie nie było zebrania, na którym nie były podejmowane zagadnienia związane z Ligą Morską. Potem jeszcze tylko w kilku protokołach z 1948 i 1949 roku była mowa o Lidze Morskiej i tematyce morskiej.

Liga Morska i Kolonialna – polska organizacja społeczna powstała w 1930 r., w wyniku przekształcenia Ligi Morskiej i Rzecznej. Jej pracami kierował generał Mariusz Zaruski.

Stawiała sobie za cel propagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa II Rzeczypospolitej. Działała na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej. Jej celem było pozyskanie terenów pod osadnictwo lub kolonie dla Polski (np. w Brazylii, Peru, Liberii, terytoriach zamorskich Francji).

W 1934 kupiła cześć brazylijskiego stanu Paraná i założyła tam osiedle dla polskich kolonistów - Morska Wola. Podpisała umowę z Liberią dotyczącą współpracy gospodarczej i kulturalnej. W latach 30. XX w. prowadziła zbiórkę pieniędzy na Fundusz Obrony Morskiej czego rezultatem m. in. było zbudowanie okrętu podwodnego "Orzeł". Wydawała miesięcznik "Morze" i kwartalnik "Sprawy Morskie i Kolonialne". W 1939 r. liczyła prawie 1 mln członków. Liga Morska i Kolonialna zaprzestała działalności w 1939. Została reaktywowana w 1944 r. pod nazwą Liga Morska i zlikwidowana w 1953 r.