Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013, 20:03, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Liga Lotnicza

Koło Szkolne Ligi Lotniczej - opiekun: Nina Ertel.

Protokół 6 z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn.17 stycznia 1948 roku.
„Następnie dyrektor powiadomił zebrane grono nauczycieli o tym, że należy założyć w szkole Ligę Lotniczą."

Sprawozdanie Dyrektora za rok szk. 1948/49

„6.09.1948r. Obchód Odrodzonego Lotnictwa Polskiego. Na program obchodu złożyły się następujące punkty: 1. zagajenie nauczycielki, opiekunki LL: „Odrodzone Lotnictwo Polskie – jego znaczenie i zadanie” 2.deklamacje zbiorowe: ”Hymn do śmigła” i „Lotnik polski” 3.regerat ucznia: „Lotnictwo (ujęcie literackie)” 4.deklamacja ucznia: „Chcę być lotnikiem” 5.Chór”

„Koło liczy 156 członków, a więc 100% uczniów należy do Koła.

Koło zorganizowało 6.09.1948r. obchód Święta Lotnictwa Polskiego, o czym było wyżej. Koło abonuje przy czytelni szkolnej „Skrzydlatą Polskę”, „Skrzydła i Motor”.

Brak fachowego instruktora-modelarza daje się odczuwać dotkliwie, gdyż młodzież bardzo chętnie zajęła by się modelarstwem.”

W zasadzie oprócz wyżej przytoczonych wzmianek nie zostały znalezione inne informacje.

Liga Morska i Liga Lotnicza prawdopodobnie zostały „wchłonięte” przez Ligę Obrony Kraju jednak pamiętać trzeba, że w szkole istniała bardzo prężna sekcja modelarska, którą można nazwać następczynią Ligi Lotniczej.