Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013, 18:55, przez: Ryszard Knop | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

!: Regulamin

 1. Konkurs przeprowadzany jest wśród uczniów klas pierwszych.
 2. Jego celem jest przybliżenie uczniom sylwetek patronów szkoły oraz poszerzenie wiedzy o: ojczyźnie lokalnej, regionalnym środowisku przyrodniczym i kulturze.
 3. Z regulaminem i terminarzem konkursu zapoznają uczniów wychowawcy klas.
 4. Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, historii i geografii omawiają na wybranych jednostkach lekcyjnych historię patronów szkoły.
 5. Wskazany jest wyjazd uczniów klas pierwszych do Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowi.
 6. Nauczyciele bibliotekarze opracowują bibliografię do wyżej wymienionego zagadnienia i czuwają nad prawidłowym obiegiem wszystkich opracowań znajdujących się w bibliotece szkolnej.
 7. Uczniowie samodzielnie gromadzą i studiują literaturę.
 8. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
  • klasowy (pisemny)
  • szkolny (ustny)
 9. Testy sprawdza Komisja Konkursowa.
 10. Członkowie Komisji Konkursowej podają wyniki testów w poszczególnych klasach.
 11. Nauczyciele historii wstawiają do dzienników lekcyjnych oceny za test.
 12. Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców – 3 – osobowe zespoły z poszczególnych klas.
 13. W etapie finałowym klasowe reprezentacje odpowiadają na pytania przygotowane przez Komisję.
 14. Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest dzień wolny od lekcji przeznaczony na wycieczkę po Ziemi Bytowskiej.