Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 06/03/2013, 14:46, przez: Ryszard Knop | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Oceny cząstkowe

Stopnie, które składają się na ocenę końcoworoczną. Oceny cząstkowe dzielą się na czerwone i niebieskie. Stopnie niebieskie można uzyskać za niezapowiedziane kartkówki, odpowiedź, krótkie sprawdziany oraz za aktywność. Przeliczane są one w stosunku 1:1. Ocen niebieskich nie można poprawiać. Stopnie czerwone można uzyskać za prace klasowe obejmujące większy zakres materiału oraz za uczestnictwo na dalszych szczeblach konkursów przedmiotwych. Są one przeliczane w stosunku 1:1,5. Oceny te można poprawiać.