Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 02/03/2013, 17:01, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Probus

Probus to słowo wzięte z łaciny i oznacza człowieka dobrego, sprawiedliwego, skromnego. Celem tego konkursu jest między innymi próba udowodnienia, że tacy ludzie są wśród nas, zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych. Naszym zadaniem jest takich ludzi doceniać i promować, gdyż to, co robią godne jest podziwu i naśladowania.

Przez przyznanie honorowego tytułu chcemy wyrazić nasze uznanie dla laureatów, ich czynnego zaangażowania w bezinteresowną – co w dzisiejszych czasach bardzo ważne – pracę z młodzieżą, dziećmi; pracę zapewniającą środowisku szkolnemu wzorce małego i wielkiego formatu.

W regulaminie konkursu znajduje się punkt, mówiący o tym, że Probusem może zostać osoba, która „wybitnie wyróżnia się w swoim otoczeniu”. Jest to kwestia o tyle sporna, iż człowieka „mądrego w swojej pracy, wielkiego w swojej mądrości” cechuje także skromność. Ta zaleta raczej nie chodzi w parze z „siłą przebicia”. Dlatego właśnie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie postawili sobie za cel takich ludzi znajdować i nagradzać, aby:

 • docenić ich trud włożony w nadobowiązkową działalność oraz sukcesy odniesione w różnych dziedzinach życia,
 • wskazać wartościowe jednostki otoczeniu, które bardzo często nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia,
 • chcemy zaznaczyć nasze – to znaczy uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie – stosunek do ludzi wyróżnionych przez Kapitułę.

Naszym zamiarem jest również skłonienie uczniów innych szkół, także podstawowych do aktywniejszego włączania się w życie lokalnej społeczności. Pragniemy udowodnić, że zarówno nasze obowiązki, jak i prawa są w pełni respektowane, a podejmowanie inicjatywy odbierane przychylnie. Należy pamiętać, że konkurs Probus od początku do końca organizowany jest przez Kapitułę konkursy, w której skład wchodzą tylko i wyłącznie uczniowie Bytowskiego „Ogólniaka”.

Tylko dzięki wielkiej życzliwości Dyrekcji oraz hojności sponsorów możemy co roku wręczać symboliczne dzwoneczki tym ludziom, którzy w pełni na to skromne wyróżnienie zasługują. Otwartość ludzi na tego typu projekty świadczy o wysokim stopniu zaangażowania i poczucia wspólnoty wśród mieszkańców naszej „małej ojczyzny”.

Osoby, które do roku 2007 zostały uhonorowane tytyłem "Probusa":

 1. Marek Lenc
 2. Urszula Szyca
 3. Elżbieta Godwin
 4. Roman Winiarski
 5. Alina Stolarczyk
 6. Stanisław Reptowski
 7. Anna Topka
 8. Janina Badowska
 9. Helena Burlińska
 10. Joanna Stoltman
 11. Elżbieta Pacyno
 12. Ewa Balcerzak
 13. Krzysztof Czeczot
 14. Aleksandra Zabrocka
 15. ks. Tadeusz Kanthak
 16. Artur Wnuk-Lipiński
 17. Justyna Knitter
 18. Maciej Mach
 19. Krystyna Gliszczyńska
 20. Jolanta Szmurło
 21. Piotr Burant
 22. Justyna Marcinkowska
 23. Krystyna Browarczyk
 24. Adam Sandak
 25. Justyna Dułak
 26. Bożena Dolecińska
 27. Józef Pawlik
 28. Marcelina Szczepańska