Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 08/03/2013, 15:33, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Związek Młodzieży Polskiej

Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) – organizacja młodzieżowa utworzona w sierpniu 1948 w wyniku połączenia Organizacji Młodzieży Towarzystwa uniwersytetu Robotniczego, Związku Młodzieży Demokratycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, Związku Walki Młodych.

Prot. 1 PRP 28.08.1948
Opiekę nad poszczególnymi organizacjami obejmują:
Kol. J. Emchowicz nad Z.M.P (…)

Organizacja ideowo, politycznie i organizacyjnie podporządkowana była PPR, następnie PZPR. Powołana do realizowania polityki partii komunistycznej wobec młodzieży.

ZMP działał we wszystkich środowiskach młodzieży (do organizacji nie przyjmowano osób z rodzin i grup społecznych uznanych za wrogie politycznie). Organizacja liczyła ok 0,5 mln członków w 1948, ponad 1 mln z 1951 i ok. 2 mln w 1955.

Zetempowcy wyróżniali się szczególnie podczas masowych imprez, maszerując - lub pracując - w organizacyjnych strojach: zielona koszula i czerwony krawat.

Organizacja zaczęła prowadzić zajęcia z młodzieżą w sprawie stosunku młodzieży do największego ich obowiązku jakim jest nauka i wychowanie fizyczne.

Zebrania poruszające ten temat zostały wprowadzone w program z powodu braku zrozumienia przez młodzież jakie nakładają na nią szkoła i społeczeństwo.

Prot. 3 PRP 24.10.1950
Kol. Pańkow – zgodnie z zarządzeniem nadrzędnych władz szkolnych, zaznajomił zebranych ze wskazówkami organizacyjno-metodycznymi, dotyczącymi wychowania fizycznego, które zamierzone są w „Programie Wychowania Fizycznego” w rozdziale o „Opiece na wychowaniem fizycznym młodzieży i odpowiedzialności za jego stan w szkole”. Z czego najważniejsze punkty były następujące:(…)
6. Związek Młodzieży Polskiej i Związek Harcerstwa Polskiego muszą dopomóc w rozbudowie Wychowania fizycznego w szkole.
Spośród członków tych organizacji wyłaniają się uczniowie, który jako jednostki aktywne i wartościowe powinny odegrać rolę działaczy sportowców wywierający dominujący wpływ na kształtowanie się życia sportowego młodzieży.(…)

Kol. Turkiewiczowi podała do wiadomości, że Koło Szkolne Z.M.P. powinno opracowań plan zajęć popołudniowych – kontrolą tych zajęć zajmie się Komitet Rodzicielski.

ZMP organizowało prace nad polepszeniem ocen poprzez realizowanie prac z uczniami. Spadek średniej ocen został zauważony nie tylko u uczniów z poza organizacji, ale także u samych jej członków. Z tego też powodu osoby, które posiadały więcej niż dwie oceny niedostateczne zostały zawieszone w czynnościach ZMP. Organizacja wprowadziła również brygady „Lekkiej Kawalerii”, których zadaniem było zwalczanie wszelkiego rodzaju niedociągnięć wśród uczniów każdej klasy. ZMP organizowało wiele prac na rzecz szkoły. Jedne z nich okazały się wielkim sukcesem, jak na przykład wykopki ziemniaków, zaś inne porażką, czego przykładem może być organizacja zawodów sportowych w 1950 roku. Jako główny cele Zarząd Szkolnego Koła ZMP stawia przede wszystkim podniesienie poziomu ideologicznego szkoły. W 1950 roku oświadczono, że ZMP jest traktowane na równi z Radą Pedagogiczną w sprawach dotyczących odpowiedzialności uczniów. Dzięki pracy ZMP na Powiatowej Konferencji Nauczycieli szkoło została uznana za „elitę”. Jednym z najtrudniejszych lat dla ZMP był rok 1950, w którym stawiano tej organizacji wiele zarzutów, m.in. brak ścisłego powiązania z Radą Pedagogiczną, zaniedbanie prac zapobiegającym ocenom niedostatecznym.

Prot. 4 PRP 14.12.1950
Porządek dzienny: Omówienie pracy Z.M.P w szkole


Później wcale nie było lepiej.

Prot.8 PRP 27.03.54
Sprawozdanie samokrytyczne dyrektora:
(…) Nasza praca nad Z.M.P. przedstawia się marnie. Nie umieliśmy dobrać odpowiedniego zespołu, nie potrafiliśmy organizacji tej nadać życia. Zbyt mało interesowali się wychowawcy pracą Z.M.P. w swoich klasach

Podczas październikowego przesilenia politycznego w 1956 nastąpił rozpad ZMP, a w styczniu 1957 organizację rozwiązano.

Prot. PRP 26.10.1956
Ucz. Styp-Rekowska F. wyjaśniła, że dotychczas do organizacji przyjmowano masowo, zapisywano się często dlatego, żeby być przyjętym do danej szkoły lub innych osobistych korzyści. Obecnie chcemy zrobić zebranie i oczyścić nasze szeregi. (…) Dotychczas w organizacji pracowały jednostki, a ogół był bezczynny(…)

Więcej wpisów do PRP nie ma.

Tak od siebie mogę dodać, że czytając protokoły, sprawozdania i uwagi dotyczące działalności ZMP w naszej szkole, to widzę obraz organizacji, która chciałaby być poważna, na co wskazywała jej bardzo rozbudowana struktura, ale tak naprawdę mało który uczeń traktował ją serio. Uczniowie oczywiście chodzili w pochodach, były jakieś występy artystyczne, wykopki, ale dla samych uczniów uczestnictwo w tych działaniach było albo zupełnie obojętne, albo było kolejnym powodem do zabawy, zupełnie pozbawionej jakiejkolwiek ideologii.


Hasła pokrewne: Organizacje