Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 03/03/2013, 10:15, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Probus 2006

15 marca 2007

Przewodnicząca Kapituły Konkursu:

Marta Daroszewska

Kapituła Konkursu:

  1. Marta Szmurło
  2. Agata Lewandowska
  3. Anna Borzyszkowska
  4. Irena Kucharczyk
  5. Arkadiusz Szulc
  6. Krzysztof Sieprawski
  7. Piotr Szyca

Laureatka w kategorii Senior:

  1. Bożena Dolecińska – Nauczycielka wychowania fizycznego w ZSER, która organizuje wiele konkursów i zawodów sportowych. Od czterech lat współpracuje ze stowarzyszeniem „Nazaret” i współorganizowała cztery kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, na których pełniła funkcję wychowawcy i ratownika jako wolontariuszka. Wielokrotnie poświęcając czas wolny na organizację wielu akcji charytatywnych m. in. „Zając dzieciom”, „I ty możesz zostać św. Mikołajem”, „Dzień walki z głodem”, „Koszyk Świątecznej Pomocy”. Jest prekursorką akcji oddawania krwi i założycielką „Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi”, za przykładem którego poszły inne szkoły. Dzięki swojemu zaangażowaniu udało jej się zaszczepić w uczniach nie tylko zamiłowanie do sportu, ale także chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym.

Laureatka w kategorii Junior:

  1. Justyna Dułak – Od kilku lat aktywnie działa w Klubie Wolontariuszy. Opiekuje się dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej „Wyspa”, pomaga maluchom odrabiać lekcje, organizuje zabawy. Znana jest jako „harcerka z gitarą”. Napisała projekt „chcę być lepszym wolontariuszem”, dzięki któremu pozyskała fundusze na kurs pierwszej pomocy dla wolontariuszy. Zorganizowała Bieg Patrolowy zakończony ogniskiem. Aranżowała imprezy integracyjne dla dzieci. Zaliczyła wszystkie szklenia harcerskie. Stworzyła śpiewnik dzieci do zabaw z gitarą. Sumienna, cierpliwa, skromna, od podstawówki jest harcerką, teraz prowadzi swoją drużynę.