Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 08/03/2013, 15:31, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Styp-Rekowscy - rodowód

 

Rodzina Styp-Rekowskich od ponad trzech wieków mieszka na Kaszubach i jest dla Kaszub bardzo zasłużona. Ród wywodzi się z miejscowości Rekowo. Według niemieckiego historyka R.Cramera tytuł szlachecki otrzymał w 1607 roku, choć ten historyk przypuszcza, że może był już znany po pokoju toruńskim w 1466 r. [1]

Podanie rodzinne głosiło, że wśród Kaszubów biorących udział w wyprawie wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego w 1683 r. znalazło się czterech braci Rekowskich z Rekowa. Walczyli dzielnie z Turkami w decydującej bitwie na Kahlenbergu, a jeden z nich poległ na placu boju. Pozostali bracia odszukali ciało zmarłego, pogrzebali je i urządzili stypę. Po tej bitwie król Sobieski nadał podobno braciom Rekowskim szlachectwo oraz herby. Dla odróżnienia każdy z braci otrzymał inny przydomek. Rodzina zmarłego otrzymała przydomek Styp od uczty pogrzebowej, pozostali to: Wantoch, Wrycz i Gynz.

Herb miał na tarczy półksiężyc i trzy gwiazdy, a korona była zwieńczona trzema różami na ulistnionych łodygach.

Inna wersja głosi, że szlachectwo, herby i przydomki otrzymała rodzina Rekowskich od króla Zygmunta III Wazy również za zasługi wojenne pod Cecorą (1620) i Chocimiem (1621).Herb to na białej tarczy dwie czerwone róże na zielonych łodygach i wznoszące się z korony trzy strusie pióra: czerwone-białe–czerwone lub białe-czerwone-białe.

Rodzina Styp-Rekowskich osiedliła się w 1752 r. w Płotowie Małym.

  1. Jan Styp-Rekowski
  2. Edmund Styp-Rekowski
  3. ks. Józef Styp-Rekowski
[1] Władysława Konosała, Utrwalić pamięć. O rodzinie Styp – Rekowskich z Płotowa, Gdańsk – Słupsk 1994, s. 31.


Hasła pokrewne:  Konkurs Wiedzy o Patronach Szkoły - spis zagadnień,   Historia Patronów ZSO w Bytowie