Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 03/03/2013, 10:14, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Probus 2005

 9 marca 2006

Przewodniczący Kapituły Konkursu:

Marta Szmurło

Kapituła Konkursu:

  1. Agata Lewandowska
  2. Magdalena Placek
  3. Michał Łopato
  4. Ania Borzyszkowska
  5. Piotr Szyca
  6. Krzysztof Sieprawski
  7. Marta Daroszewska

Laureatka w kategorii Senior:

Krystyna Browarczyk – Opiekunka świetlicy przy Gimnazjum nr 2. Organizuje dla uczniów spotkania ze znanymi Bytowiakami, np. Barbarą Kosmowską. Dowodem serdeczności i bezinteresownośći opiekunki jest Wigilia dla podopiecznych świetlicy.

Laureatka w kategorii Junior:

  1. Justyna Marcinkowska – członkini Młodzieżowego Koła Wolontariuszy. Angażuje się w akcje charytatywne i prace na rzecz lokalnej społeczności, np. imprezy dla dzieci niepełnosprawnych i programy profilaktyczne dla młodzieży (Alkohol – nieletnim wstęp wzbroniony). Otrzymała ogólnopolską nagrodę „Wolontariusza Roku”.

Wyróżnienie:

  1. Adam Sandak – Zaangażowanie pana Adama w akcję krwiodawstwa w ramach turnieju „młoda krew ratuje życie” zaowocowała odznaką Honorowego Członka Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia. Stara się przekazać wartości, o których uczniowie często zapominają, a które są stałe i niezmienne. Kilka razy w roku organizuje wycieczki klasowe do Straży Pożarnej w Bytowie. Pan Adam wyznaje zasadę, że liczy się tylko człowiek i jego wnętrze – resztę można ukształtować.