Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 08/03/2013, 15:31, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Rabacino - Szkoły Polskie

 

Szkoła ta pracowała najkrócej, bo od 17 czerwca 1930 roku do maja 1932 roku. Pozostawiła jednak po sobie również trwały ślad. Dzięki pracy nauczyciela Anastazego Gabrycha zorganizowano tu koło Towarzystwa Młodzieży. Powstał również we wsi oddział Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego. Rozwinęło się czytelnictwo prasy polskiej, głównie” Gazety Olsztyńskiej”, a później „ Głosu Pogranicza i Kaszub”. Czytano tu również” Polaka w Niemczech”, „ Małego Polaka w Niemczech” i „ Młodego Polaka w Niemczech”. Po zlikwidowaniu szkoły polskiej, przez odebranie nauczycielowi A. Gabrychowi prawa nauczania, życie polskie w Rabacinie nie zamarło, było bowiem kontynuowane aż do 1939 roku przez Towarzystwo Młodzieży.

W pierwszym okresie przygotowań do otwarcia szkoły w Rabacinie, tj. w 1929 roku było tu zgłoszonych 25 dzieci. Zwłoka władz niemieckich z udzieleniem zezwolenia na otwarcie szkoły oraz nacisk na rodziców przez ich niemieckich pracodawców spowodowały, że w dniu otwarcia zgłosiło się do szkoły zaledwie 13 uczniów, a w rok później już tylko 12 uczniów.

 

Źródło: Jerzy Mazurek, Szkoły polskie i losy ich uczniów w powiecie bytowskim w latach 1919- 1975, Dzieje Najnowsze, Rocznik VII 1975, 4, s. 97- 109.Hasła pokrewne: Szkoły Polskie na Ziemi Bytowskiej, Konkurs Wiedzy o Patronach Szkoły - spis zagadnień,   Historia Patronów ZSO w Bytowie