Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 03/03/2013, 10:09, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Probus 2003

15 stycznia 2004

Przewodniczący Kapituły Konkursu:

Magdalena Cieplik

Kapituła Konkursu:

 1. Przemek Chmielecki
 2. Izabela Chabowska
 3. Paulina Adamczyk
 4. Bartek Lewandowski
 5. Dorota Czapiewska
 6. Magdalena Placek
 7. Michał Łopato

Laureat w kategorii Senior:

 1. Maciej Mach – Najbardziej przebojowy nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Bytowie. Wysłuchuje młodzieży, rozumie jej problemy i za wszelką cenę próbuje je rozwiązać. W wyborach wewnątrzszkolnych głosowało na niego 74% uczniów. Jest założycielem Klubu Windsurfingu, działającego przy szkole oraz inicjatorem powstania Bytowskiego Klubu Żeglarskiego. Prowadzi zespół muzyczny obsługujący różne imprezy.

Laureatka w kategorii Junior:

 1. Justyna Knitter – Osiągała wyróżniające wyniki w nauce i pracy na rzecz szkoły. Odznaczała się wysoką aktywnością w praey Samorządu Szkolnego i Szkolnego Koła Europejskiego. Uczestniczyła w wielu olimpiadach i konkursach o Unii Europejskiej, zajmując czołowe miejsca na szczeblu krajowym. W swoim miejscu zamieszkania aktywnie pracowała na rzecz ochrony środowiska. Otrzymała stypendia:
 •      Marszałka Województwa Pomorskiego
 •      Prezesa Rady Ministrów