Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 03/03/2013, 10:12, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Probus 2004

10 marca 2005

Przewodniczący Kapituły Konkursu:

Bartek Lewandowski

Kapituła Konkursu:

  1. Paulina Adamczyk
  2. Dorota Czapiewska
  3. Magdalena Placek
  4. Michał Łopato
  5. Orest Hrycyna
  6. Marta Szmurło
  7. Agata Lewandowska

Laureatka w kategorii Senior:

  1. Jolanta Szmurło – Nauczycielka naszego „Ogólniaka”. Pani Jolanta jest osobą bardzo energiczną i aktywną. To z jej inicjatywy odbywają się wyjazdy do teatru, na basen, a także wycieczki w głąb kraju i za granicę. Na boisku do siatkówki często swoim wigorem zaskakuje innych członków szkolnej drużyny nauczycielskiej. Była inicjatorką letniego wypoczynku dla dzicie z parafii św. Katarzyny z rodzin patologicznych. Dzięki jej poczuciu humoru lekcje chemii są dla uczniów przyjemnością.

Laureatka w kategorii Junior:

  1. Krystyna Gliszczyńska – lekkoatletka, w klasie pełniła funkcję skarbnika. Uzyskiwała bardzo dobre wyniki w nauce. W miarę możliwości pomagała innym. W szkole była osobą aktywną, brała udział w licznych konkursach tematycznych. Pracowała w wolontariacie. Raz w tygodniu udawała się do Domu Dziecka, gdzie swój czas poświęcała 12-letniej dziewczynce. Nie tylko pomagała jej w nauce, ale także starała się rozumieć kłopoty i wspierać dziewczynkę dorastającą w trudnym środowisku.

Wyróżnienie:

  1. Piotr Burant – Kulturalny, otwarty na pracę z rówieśnikami, a przede wszystkim ambitny. Z powodzeniem reprezentował szkołę w konkursie matematycznym na szczeblu wojewódzkim. Angażuje się w życie szkoły, redagując gazetkę oraz grając w drużynie siatkarskiej.