Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 23/04/2013, 16:40, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Styp-Rekowski Jan

Urodził się 6. II 1874 r. w Płotowie. W 1900 r. ożenił się z Weronika Bruską . Z małżeństwa tego urodziło dwanaścioro dzieci: siedmiu chłopców i pięć dziewcząt. Weronika była bardzo praktyczną, dobrą gospodynią, lubiła ład, solidną pracę i dobrze zaopatrzoną komorę. Jej postawa i sposób bycia stały się wzorem dla wielu rodzin we wsi. Była też b. dobrą matką, starającą się zdrowo, uczciwie i etycznie wychować swoje dzieci. Jan Styp-Rekowski prowadzenie gospodarstwa rolnego przekazał swoim braciom i żonie. Sam zajął się działalnością społeczno – polityczną i narodową polską Od wczesnej młodości piastował liczne funkcje. Do 1917 r. był sołtysem.W 1902 r. powstał polski Bank Ludowy w Ugoszczy, z siedzibą w Bytowie. Do zarządu Banku wszedł także Jan Styp-Rekowski. Z końcem I wojny światowej został wybrany prezesem Rady Nadzorczej i pozostał na tym stanowisku aż do likwidacji banku. W 1908 r. czynnie angażował się przy zakładaniu spółdzielni handlowych „Bazar” i „Kupiec”.

Po zakończeniu I wojny światowej czołowa grupa działaczy kaszubskich pod przewodnictwem ks. Roberta Pluty-Prądzyńskiego z Ugoszczy wystąpiła z żądaniem przyłączenia ziemi bytowsko-lęborskiej do Polski. Wysyłała petycje do polskiego rządu w Warszawie. W jednej z takich petycji, wystosowanej przez Jana Styp-Rekowskiego i Bernarda Werrę czytamy: ”My niżej podpisani jesteśmy Polakami. Nasi ojcowie byli również Polakami i mieszkali w tych okolicach od czasów niepamiętnych i przynależeli do Polski. Chcemy wraz z naszymi braćmi należeć do wspólnej Ojczyzny”.

Ci sami działacze w latach 1919- 1920 kilkakrotnie jeździli do Polski na konferencje dotyczące ustalenia granicy polskiej, domagając się objęcia tych dwóch powiatów. Zorganizowali również marsz Kaszubów do Bytowa przed starostwo, domagając się wprowadzenia języka polskiego do szkół. Organizowano także strajki szkolne, co zaowocowało nauką religii w języku polskim, ale tylko do momentu ustalenia granicy.

Jan Styp-Rekowski i Bernard Werra przystąpili do zbierania podpisów rodziców domagających się szkoły polskiej dla swych dzieci.

W 1923 r. w domu Styp-Rekowskich odbyło się zebranie organizacyjne Związku Polaków w Niemczech. Jan przyjął funkcję prezesa Oddziału Bytowskiego, wchodzącego w skład V Dzielnicy Związku i obejmującego obwód rejencji koszalińskiej. Nieco później powstał Oddział Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech, na czele którego stanął B.Werra. Jan Styp-Rekowski był wiceprezesem. Związek ten wywalczył cztery polskie szkoły: w Płotowie, Osławie Dąbrowie, Rabacinie i Ugoszczy. Pierwsza szkołę otwarto w Płotowie w lipcu 1929 r.

Jan Styp-Rekowski wykształcił prawie wszystkie swoje dzieci. Kierował nimi mądrzę w duchu polskiego patriotyzmu i wiary ojców – katolików.9 IX 1939 r. został aresztowany i przebywał w obozach Sachsenhausen i Dachau.