Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2019, 20:32, przez: Tomek Domek | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Samorząd Uczniowski

Jest to organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej, powinien też rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy powinien pełnić opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.

Choć samorząd nie ma realnych uprawnień, prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły).

opracowanie: Michalina Sokołowska ('06)

Skład obecnego samorządu (2018/2019)

Agata Cerapińska - przewodnicząca                                                                                                                              Julia Sidorko                                                                                                                                                          Klaudiusz Daszkowski                                                                                                                                             Kaja Klebba                                                                                                                                                            Borys Kopeć - zarządca strony internetowej                                                                                                                  Szymon Kowalski - zastępca przewodniczącego, skarbnik

opiekunowie samorządu: Danuta Uchmanowicz, Irena Kuchta