Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2019, 17:57, przez: Tomek Domek | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Sekretariat

Czynny w godzinach od 7.00 do 15.30. Wewnątrz zawsze niezawodne pracowniczki sekretariatu pani Anna Skierka, która prowadzi kadry szkoły, księgowość, dba o księgi inwentażowe, zajmuje się prowadzeniem teczek akt osobowych,  wydaje zaświadczenia pracowników zatrudnionych i nauczycieli oraz składa zamówienia publiczne szkoły oraz pani Wiesława Rolbiecka - zajmuje się wszelkimi sprawami uczniowskimi, wydawaniem: świadectw, duplikatów, legitymacji, różnego rodzaju zaświadczenień potrzebnych uczniom, prowadzi raporty klasowe. Obie panie przygotowywują niezbędną do matury dokumentację dla każdego ucznia, przygotowywują protokoły egzaminów maturalnych; w sekretariacie dba się o szkolną administrację, tutaj składane są dokumenty o przyjęcie do bytowskiego liceum; co roku każdy z uczniów podbija tu swoją legitymację szkolną, uzupełniana jest dokumentacja każdego ucznia oraz nauczyciela.