Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013, 20:01, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Gokarty - sekcja

Sekcja gokartowa - została założona w 1975r. , kiedy to szkoła otrzymała dwa gokarty (a w styczniu 1976 jeszcze jeden). Opiekunem sekcji został mgr Władysław Ogór.

Wiosną 1976r. sekcja otrzymała od bytowskiego PKS-u 100 opon samochodowych, niezbędnych do ustawiania torów. w maju 1976r. odbyły się pierwsze zawody z udziałem publiczności. Odtąd impreza ta odbywała się dwa razy w roku.

W sumie przez cały okres działalności sekcji na gokartach jeździło 80 osób (w tym tylko jedna dziewczyna). Przez wszystkie lata zdarzył sie jeden groźniejszy wypadek, ucierpiał głównie gokart, którego uczniowie sami zrekonstruowali.Największe zasługi w naprawie sprzętu mieli: Jacek Kotlicki, Grzegorz Trzeciński i Grażyna Ogór.

Jesienią 1979r. sekcja zaprzestała swej działalności i powodu problemów z treningami, finansami i dokuczliwego dla mieszkańców hałasu.