Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013, 20:27, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Ośrodki życia narodowego Kaszubów - 1931 rok

 

W raporcie Konsulatu RP w Pile z 1931 roku, omawiającego „polski stan posiadania” w powiecie bytowskim są wymienione cztery miejscowości, w których kumulowało się wówczas życie narodowe Kaszubów. Były to:

  1. Ugoszcz – od 1930 działała tam szkoła polska z 14 dziećmi, Towarzystwo Młodzieżowe liczyło 23 członków, biblioteczka polska dla dorosłych składała się ze 120 woluminów, we wsi mieszkało 7 prenumeratorów „Małego Polaka w Niemczech” i 2 „Gazety Olsztyńskiej”. Teoretycznie istniał tam też Bank Ludowy, jednak w rzeczywistości jego siedziba znajdowała się w Bytowie. Na listę polską w 1929 roku głosowało niemal 26% mieszkańców.
  2. Rabacino – do polskiej szkoły uczęszczało tam 12 dzieci, Towarzystwo Młodzieżowe zrzeszało 30 członków, biblioteczka liczyła 54 woluminy, prenumerowano tam 7 egzemplarzy „Małego Polaka w Niemczech”. Na listę polską głosowało 29% mieszkańców.
  3. Płótowa – w polskiej szkole uczyło się tam 30 dzieci, Towarzystwo Młodzieżowe liczyło 23 osoby, biblioteczka składała się z 88 woluminów. Na polską listę głosowało 58% mieszkańców.
  4. Osława Dąbrowa – w założonej w 1930 roku szkole uczyło się 27 dzieci, Towarzystwo Młodzieżowe skupiało 34 członków, biblioteczka liczyła 104 książki. Na listę polską głosowało 76 % mieszkańców.


Hasła pokrewne: Szkoły Polskie na Ziemi Bytowskiej, Konkurs Wiedzy o Patronach Szkoły - spis zagadnień,   Historia Patronów ZSO w Bytowie, Biblioteki