Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 23/04/2013, 17:38, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Osława Dąbrowa - Szkoły Polskie

 

Uroczyste otwarcie szkoły polskiej nastąpiło 8 lipca 1929 roku. W uroczystości wziął udział dr Jan Kaczmarek – sekretarz generalny ZPwN, oraz wielu mieszkańców okolicznych wsi. Początkowo szkoła mieściła się w budynku szkoły niemieckiej. Obowiązki nauczyciela powierzono przybyłemu z Polski Marcelemu Laboniowi. W dniu rozpoczęcia zajęć zgłosiło się do szkoły 38 uczniów.

Szkoła w Osławie pracowała w najbardziej atakowanym przez Niemców środowisku polskim. Władze niemieckie skierowały tam do pracy na posady leśniczego i nauczyciela dwóch zażartych hakatystów: H. Zimmermana oraz Hansa Ruprechta. W rezultacie doprowadziło to do ostrej walki o polską szkołę. Już 1 lipca 1930 roku rada szkolna wypowiedziała lokal w szkole niemieckiej. Szkołę polską umieszczono w prywatnym mieszkaniu Teofila Pałubickiego. Zanim jednak do tego doszło, nauka od 1 do 12 lipca 1939 roku musiała odbywać się na wolnym powietrzu.

Jednak i z tego lokalu szkoła polska nie korzystała długo, okazało się bowiem, że nie odpowiada on niemieckim przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Komitet rodzicielski przeniósł więc szkołę do mieszkania Karola Kłopotka, ale i ta izba nie odpowiadała niemieckim przepisom. W rezultacie nauka odbywała się przy sprzyjającej pogodzie na wolnym powietrzu.

Tymczasem Towarzystwo Szkolne na gruncie ofiarowanym przez Polaka - Cyrsona, przystąpiło do budowy własnego budynku szkolnego, którego uroczyste oddanie do użytku nastąpiło w końcu 1931 roku. Zajęcia jednak w nowym budynku szkolnym trwały krótko, architekt powiatowy zabronił go użytkować, uzasadniając to szeregiem usterek, które prawdopodobnie „ uniemożliwiały” prowadzenie nauki w szkole.

W maju 1932 roku niemieckie władze oświatowe odebrały Marcelemu Laboniowi prawo nauczania, natomiast na wniosek Towarzystwa Szkolnego, które zaproponowało na to stanowisko Aleksandra Onieczyńskiego , odpowiedziały negatywnie. W uzasadnieniu znajdującym się w aktach rejencyjnych była notatka: „ Onieczyński pochodzi ze zdecydowanej polskiej rodziny, która jest ściśle powiązana z przywódcami ruchu polskiego”.

Szkoła polska w Osławie Dąbrowie pomimo sprzeciwów polskich dzieci i ich rodziców przestała istnieć.

 


 


Źródło: Jerzy Mazurek, Szkoły polskie i losy ich uczniów w powiecie bytowskim w latach 1919- 1975, Dzieje Najnowsze, Rocznik VII 1975, 4, s. 97- 109.

 


Hasła pokrewne: Szkoły Polskie na Ziemi Bytowskiej, Konkurs Wiedzy o Patronach Szkoły - spis zagadnieńHistoria Patronów ZSO w Bytowie