Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013, 19:09, przez: Ryszard Knop | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Szroeder Antoni

Sołtys z Kłączna, był właścicielem dużego gospodarstwa. Zajmował się nie tylko prowadzeniem gospodarstwa, ale z poświęceniem współdziałał w akcji rozwijania polskiego szkolnictwa, którą prowadził Związek Polaków oraz Towarzystwo Szkolne. Domagał się otwarcia polskiej szkoły w Kłącznie.

W 1929 roku w wyborach do „Kreistagu” Polacy odnieśli pewien sukces. Po raz pierwszy wprowadzili do tego organu swego przedstawiciela – Antoniego Szroedera. Na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1933 roku o zakazie tworzenia nowych partii politycznych w Niemczech Związek Polaków pozbawiony został prawa wystawiania własnej listy wyborczej.

Antoni Szroeder, określany przez władze niemieckie jako „jeden z przywódców polskiej mniejszości narodowej” po raz pierwszy otrzymał nakaz opuszczenia pasa przygranicznego w styczniu 1939 roku. Niemcy dwukrotnie przychylnie załatwili jego odwołania. W lipcu opuścił Kłączno i udał  się do Berlina, gdzie wraz z wieloma wygnańcami zamieszkał w bursie założonej przez Związek Polaków w Niemczech.

1 września został aresztowany i osadzony w obozie w Oranienburgu. Niemcy oskarżyli go o zdradę stanu, zarzucając mu, że od marca do kwietnia 1933 roku kontaktował się z polskim wywiadem. Z obozu został przewieziony do więzienia Moabit w Berlinie.

W dniu 2 grudnia 1942 roku zapadł wyrok śmierci przez ścięcie na gilotynie na Antoniego Szroedera. Wyrok śmierci wykonano dnia 1 kwietnia 1943 roku. Wraz z nim na karę śmierci został skazany Piotr Gostomski. Z chwilą ogłoszenia wyroku hitlerowcy skonfiskowali Szroederom całą nieruchomość, łącznie z ziemią.