Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 10/02/2013, 16:43, przez: Ryszard Knop | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Biblioteki - znaczenie w dwudziestoleciu międzywojennym

W powiecie bytowskim szczególną aktywnością odznaczały się biblioteki w:

  • Ugoszczy - biblioteczka polska dla dorosłych składała się ze 120 woluminów, we wsi mieszkało 7 prenumeratorów „Małego Polaka w Niemczech” i 2 „Gazety Olsztyńskiej” (rok 1931),
  • Rabacinie - biblioteczka liczyła 54 woluminy, prenumerowano tam 7 egzemplarzy „Małego Polaka w Niemczech” (rok 1931),
  • Płotowie - biblioteczka składała się z 88 woluminów (rok 1931),
  • Osławie Dąbrowie - biblioteczka liczyła 104 książki (rok 1931).

Biblioteka w Ugoszczy pełniła godną rolę. Część jej zbioru pochodziła z biblioteki zmarłego księdza Prądzyńskiego. Zasoby biblioteki uzupełniano z Centralnej Polskiej Biblioteki w Berlinie. Do stałych czytelników biblioteki należała m.in. Franciszka Ringwelska z Ugoszczy, a także z tej wsi rodziny Bresków, Brzezińskich, Domaszków, Prądzyńskich, Spierewków i Wróblów, z Kłączna: Szrederów i Zaborowskich, z Rekowa Kolbergów i inni. W latach 1933 – 1935 gościła w bibliotece dwukrotnie poetka Kazimiera Iłłakowiczówna.

Zbiory biblioteki były pod stałym nadzorem niemieckiej policji kryminalnej i stąd były często przez nią kontrolowane. Funkcjonariusz Scheffler był głównym inicjatorem wszystkich antypolskich poczynań w powiecie bytowskim. M. In. Zarekwirował on śpiewniki, w których znajdowała się Rota i pieśń „Tam, gdzie Wisła od Krakowa”.

Bibliotekę zamknięto 26 sierpnia 1939 roku.