Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 08/03/2013, 15:32, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Żeńska Drużyna Harcerska

I Drużyna Harcerek im. E. Plater – Opiekunem na przełomie lat 1945/49 była R.Opowiczowa.

Pierwsza informacja w protokołach Rady Pedagogicznej jest z dnia 1 lutego 1946
„…należy, by istniejące organizacje: harcerstwo, spółdzielnia, szkolne koło PCK należycie okrzepły.”

Następne informacje odnajdujemy w sprawozdaniu Dyrektora za rok szk.1946/47
„Drużyna żeńska przejawiała znacznie mniejszą żywotność. Brak wykwalifikowanej hufcowej dał się odczuć wyraźnie; tym niemniej wewnętrzna praca była prowadzona dość intensywnie…”

Sprawozdanie Dyrektora za rok szk.1948/49
Stan drużyny w początku roku szkolnego – 65; w końcu maja 45, zorganizowanych w 5 zastępów. Zbiórki drużyny odbywały się raz w miesiącu, a poszczególnych zastępów dwa razy w miesiącu. W ramach „Harcerskiej Służb Polsce” drużyna a) we wrześniu i październiku dyżurowała w czytelni szkolnej b) w ramach „służby Dziecka” drużyna prowadziła zajęcia świetlicowe w Szpitalu Powiatowym z dziećmi chorymi na gruźlicę kostną c) brała udział w odgruzowywaniu miasta d) w  „Tygodniu Oświaty” razem z Hufcem Męskim zorganizowała akademię w terenie. Prócz tego drużyna brała udział w wykonywaniu prac dorywczych, zdobywając odpowiednie stopnie sprawności. W dniu 1 czerwca 1949 roku drużyna szkolna jako taka została rozwiązana z całym zaś składem przeszła do Hufca jako Drużyna Sprawnych.”