Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013, 18:53, przez: Ryszard Knop | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna (TI) - przedmiot często mylony z informatyką.

Zgodnie z zapisami w Podstawie programowej, wszystkich uczniów w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w technikach obejmują zajęcia z przedmiotu technologia informacyjna, w wymiarze 2 godz. w cyklu kształcenia, czyli 72 godz. lekcyjnych.

  • Technologia informacyjna jest adresowana do wszystkich uczniów, zarówno tych interesujących się informatyką, jak i nie zainteresowanych zgłębianiem tej dziedziny. Podstawa programowa tego przedmiotu jest potwierdzeniem, że główny nacisk w nauczaniu powinien być położony na takie kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, które będzie służyć przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym.
  • Zadania szkoły w realizacji celów edukacyjnych technologii informacyjnej, zapisane w Podstawie programowej tego przedmiotu, obejmują stworzenie warunków do wspomagania tą technologią różnych dziedzin kształcenia, jak i kształtowania umiejętności rozwiązywania z jej pomocą problemów szkolnych i dotyczących codziennych działań uczniów. Technologia ta powinna więc mieć interdyscyplinarny charakter, zarówno w sferze przygotowania do posługiwania się nią, jak i korzystania z niej przez uczniów.
  • Kolejny zapis Podstawy programowej tego przedmiotu jest potwierdzeniem działania oczywistego mechanizmu – technologia informacyjna w szkole ponadgimnazjalnej służy pogłębieniu wiedzy i umiejętności informatycznych, wyniesionych z wcześniejszych etapów edukacyjnych, Dotyczy to głównie powiązań z gimnazjum – wszystkie szkoły tego typu zostały bowiem wyposażone w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, można więc zakładać, że wszyscy absolwenci gimnazjum będą przygotowani w podstawowym zakresie.
  • W przypadku liceum ogólnokształcącego, w którym jest nauczana również informatyka, realizacja programu technologii informacyjnej powinna uwzględniać jego kontynuację w postaci zajęć z informatyki, jako rozwinięcia profilowego zajęć z technologii. Nie powinno to być jednak prostą sumą dwóch przedmiotów .

Zajęcia z technologii informacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej są kontynuacją zajęć z informatyki w gimnazjum. Nazywane również Chińską Podróbką Informatyki.

Nauczyciele:

  1. Błaszkowski Zbigniew
  2. Borzyszkowska Magdalena
  3. Frąckowiak Marcin
  4. Hesse Marcin
  5. Lisiński Roman
  6. Starzyński Krzysztof

opracowanie: Maria Trawicka ('06)