Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013, 20:27, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Organizacje Szkolne

 1. Liga Lotnicza
 2. Liga Morska
 3. Liga Obrony Kraju
 4. Liga Ochrony Przyrody
 5. Męska Drużyna Harcerska
 6. Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
 7. Polski Czerwony Krzyż
 8. Powszechna Organizacja Służby Polsce
 9. Samorząd Szkolny
 10. Spółdzielnia Uczniowska
 11. Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
 12. Szkolna Kasa Oszczędności
 13. Szkolny Komitet Odbudowy Warszawy
 14. Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza
 15. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
 16. Związek Harcerstwa Polskiego
 17. Związek Młodzieży Demokratycznej
 18. Związek Młodzieży Polskiej
 19. Związek Młodzieży Socjalistycznej
 20. Związek Walki Młodych
 21. Żeńska Drużyna Harcerska