Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013, 19:37, przez: Radosław Wera | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Męska Drużyna Harcerska

I Drużyna Harcerzy  im. Wł. Sikorskiego – opiekunem w latach 1945/49 był Z. Fiedorowicz.

Pierwsza informacja w protokołach Rady Pedagogicznej jest z dnia 1 lutego 1946 roku
„…należy, by istniejące organizacje: harcerstwo, spółdzielnia, szkolne koło PCK należycie okrzepły.”

Następne informacje odnajdujemy w sprawozdaniu Dyrektora za rok szkolny 1946/47:
„Męska Drużyna Harcerska rozwijała się dobrze przede wszystkim dzięki energii i rzutkości p.o. Hufcowego, byłego ucznia kl. II licealnej obecnego absolwenta liceum Bohdana Ołtarzewskiego.

Sprawozdanie Dyrektora za rok szkolny 1948/49:
„Drużyna specjalizowała się w akcjach przeciwpożarowych, w ramach których wzięła czynny udział w 9 pożarach w ciągu jednego roku. Na przełomie lat 1948/49 przeprowadziła inspekcję przeciwpożarową w gminach Borzytuchom i Tuchomie. Od 15.02.1949 do 30.05.1949 pełniła służbę przeciwpożarową w kinie i Domu Społecznym. Uchwałą Rady Komendy Hufca drużyna została przekształcona w Drużynę Funkcyjną.”