Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013, 18:52, przez: Ryszard Knop | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Bigda Jacek Jerzy

Absolwent LO ('81), naukowiec, profesor, dr hab.

Dyscyplina: medycyna.

Specjalności: biologia molekularna, immunologia.

Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje:

 • Akademia Medyczna w Gdańsku - Prorektor
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku UG
 • Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików - Członek Zarządu

Rozprawa doktorska:

 • Charakterystyka komórek tworzących koniugaty z komórkami K562 w reakcji cytotoksycznej NK u ludzi, Akademia Medyczna w Gdańsku; Wydział Lekarski, 1990

Rozprawa habilitacyjna:

 • Analiza strukturalno-funkcjonalna ludzkiego receptora p75 dla czynnika martwicy nowotworu (tumor necrosis factor, TNF), Akademia Medyczna w Gdańsku; Wydział Lekarski, 1996

Promotor przewodów doktorskich:

 • 2000: Aktywność immunomodulacyjna i przeciwnowotworowa sklonowanego i oczyszczonego czynnika martwicy nowotworu (TNF) szczura, Koszałka Patrycja;
 • 2000: Wpływ czynnika martwicy nowotworu (TNF) i jego receptorów na proces apoptozy w komórkach linii nowotworowej U937, Kaszubowska Lucyna;
 • 2002: Analiza mechanizmu cytotoksyczności interleukiny 1 (IL-1) w komórkach HeLa, Doszczak Małgorzata;
 • 2003: Polimorfizm genów TNF i reaktywność humoralna wobec białka p53 u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, Dobrzańska Zuzanna;
 • 2004: Mechanizm toksycznego działania czynnika antyangiogennego, pochodnej fumagiliny TNP-470 wobec komórek czerniaka, Okrój Marcin; Kierowane prace naukowo badawcze:
 • 2002-2006: Analiza mechanizmu wydzielania TNF pod wpływem interleukiny 1 i cykloheksymidu;